Wat met ons voedsel?

Een studiedag voor het brede publiek: van kinderen tot emeriti

Tessa Avermaete – met foto’s van Jelle Goossens (Vredeseilanden)

Hoe slagen we erin om op een duurzame manier voedsel voor iedere burger te produceren? – Zijn landbouw en behoud van biodiversiteit te verzoenen? – Wat is een duurzaam voedingspatroon? – Hoe groot is de impact van landbouw en veeteelt op het milieu? – Is er nog een toekomst voor de Vlaamse boer?
Het zijn complexe vragen, waar vaak alleen een genuanceerd antwoord op zijn plaats is. Maar het zijn ook relevante vragen voor elke burger, elke consument. Deze brede belangstelling voor het thema ‘voedsel’ bleek uit de massale opkomst op de studiedag met als toepasselijke titel ‘de onvolmaakte waarheid over voedselproductie en voedselzekerheid‘.

appleDe studiedag startte met een korte toelichting door Wannes Keulemans en Tessa Avermaete bij het boek ‘Wat met ons voedsel‘, uitgegeven bij Lannoo Campus. Dit boek is het resultaat van 2 jaar samenwerking van de KU Leuven metaforum werkgroep rond voedselzekerheid en voedselproductie. We hopen met deze publicatie een bijdrage te leveren in het publieke debat rond de voedselproblematiek.

In de voormiddag genoten de deelnemers in de stevig gevulde aula van het STUK van een lezing door onze kersverse eredoctor professor Louise Fresco. Promotoren Wannes Keulemans en Annemie Geeraerd motiveerden op het patroonsfeest dit eredoctoraat aan
de voorzitster van de Universiteit van Wageningen. De Nederlandse hoogleraar Louise O. Fresco is efrescoen unieke en geëngageerde stem in het academisch én in het maatschappelijk debat over duurzame voedselvoorziening. “Eten is vandaag een bron van intense verwarring”, zo stelt ze in haar bekendste boek, Hamburgers in het Paradijs (2012), maar ook: “We zijn wie we zijn door wat we eten en met wie. In eten en in ons begrip daarvan balt zich ons mens-zijn samen”.

Na een bijzonder boeiende lezing volgde een debat met 4 panelleden: naast prof Louise Fresco waren Peter Van Bossuyt (Boerenbond), Joris Relaes (ILVO) en Gert Engelen (Vredeseilanden) onze gasten. Het debat werd in goede banen geleid door Gerard Govers. We kregen open gesprek waar heel wat aspecten van de voedselproblematiek aan bod kwamen… een positieve kijk op de toekomst, zeker in Europa, maar met heel wat vraagtekens bij de voedselproblematiek in Afrika. Er zijn ook thema’s die nauwelijks aan bod kwamen, zoals agro-ecologie en de link tussen voeding en armoede in het rijke Westen. Er is dus zeker nog ruimte voor een vervolg..

Caroline Huyghe maakte de brug naar het namiddagprogramma, en gaf een toelichting bij het project Voedsel voor de Toekomst.

Terwijl de ‘grote’ mensen van een lunch konden genieten, stroomde de aula vol met jong geweld, uit De Regenboog in Kessel-Lo en De Bolster in Neerijse. An Schepens leidde het geheel in goede banen. Samen met de kinderen dachten we na over het eten van de toekomst. En uiteraard hoort daar ook wat proeven bij. Erg opmerkelijk zijn de gelijkenissen tussen voor- en namiddag: algen, insecten en 3D printen, ook onze jonge consumenten zien dat best zitten. En verder blijken de dromen van onze kinderen nog niet zo onrealistisch: een moestuin op school, soep leren koken tijdens de lessen..

Heb je deze boeiende dag gemist? Geen nood.. de lezing van Louise Fresco en het debat werden integraal opgenomen en wordt binnenkort online geplaatst.

Ook KETNET was er in de namiddag bij, en zo hebben we nog een extra herinnering aan deze mooie namiddag.

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s